M E N S D I E R

De mens is een diersoort met geestelijke aspiraties. Ons inlevingsvermogen stelt ons in staat tot het meebeleven van
de dierlijke conditie, al moet men ervoor waken niet in projectie te vervallen. In hoeverre de mens geëvolueerd is uit
deze toestand is moeilijk te zeggen en verschilt per individu als men ervan uitgaat dat er sprake is van biologische
overeenkomst; dan ligt het ook voor de hand dat dieren in de toekomst ‘mensen-in-spé’ zijn, wat een troostrijke
gedachte is voor het lijden dat zij als soort ondergaan. In dat geval is de mens hen voor gegaan, hetgeen een gedeeltelijke
verklaring kan zijn voor zijn empathie met de schepping in het algemeen. Intussen is de mensheid niet zo ver verwijderd
van de dierlijke voorouder en bevindt hij zich wellicht nog ongeveer in de toestand van een grotbewoner vergeleken met
zijn toekomstige mogelijkheden. Als een nieuwe vorm van bewustzijn op grote schaal wordt bereikt in geestelijke zin, zal
de mensheid zich definitief losmaken van zijn dierlijke, zintuigelijk gebonden, afkomst.  (19-08-2019)

M I R A C L E   M A N    

The wonder of man lies in his royal lineage; unknown to him lies hidden within himself the largest miracle of all: for not
only is he a ‘child of God’, but truly God Himself. His ‘second birth’ reveals to him this stupendous truth, for parallel to God
man is and always has been the awareness of God as Himself. Although Perfection is completed, man is slow in his discovery
by considering himself a separate unit evolving towards this insight, which could not have happened without consent from ‘Above’.
Therefore, man is both God and the awareness of Himself ‘created in His Likeness’, developing for evermore the Perfect Image
which was meant from the beginning of Self-Consciousness. (03-06-2019)   

Leave a Reply