A P O C A L Y P S

De betekenis van het Griekse woord ‘Apocalyps’ is ‘onthulling’, zonder de beladen inhoud van het ‘einde der tijden’ die het
Christelijk geloof er aan geeft.  In het ons overgeleverde visioen dat aan Johannes als banneling op Patmos wordt toegeschreven,
is de toekomst op symbolische wijze vorm gegeven als waarschuwing voor het naderende einde. Sindsdien heeft het neutrale
woord een sinistere bijklank gekregen als synoniem met dood en verderf.  Laten wij dit nu eens en voor altijd uit de wereld helpen:
een onthulling kan evengoed ‘het tipje van het oplichten van de sluier’ betekenen die de geheimzinnigheid verbergt over de
kosmische, globale en individuele toekomst die, behalve met donder en geweld gepaard gaat met liefde, schoonheid en eeuwig geluk.
In plaats van de mens angst in te boezemen zou de nadruk moeten komen te liggen op hoopvol uitzien naar een voorgeborchte met
grote beloften; onafhankelijk van het leven dat men geleid heeft krijgt men een voorproefje van het vervolg, uitgebreid met
ongekende mogelijkheden. (APOCALYPS; 19-10-2019)

 

 

‘E Y E   H A S   N O T   S E E N . . . . .’

Considering the infinite care and beauty with which nature endows her off-spring, there is no reason to believe that humans would be
an exception; on the contrary, if humans are the epitome of creation – as some of us believe – we have good reason to face the future
with confidence. As every day so-called death claims more people from my generation, which is only natural considering our age, it
seems a time for preparation of wonderful things to come. ‘Eye has not seen, ear has not heard‘ stands written, ’the wonders God has
prepared for those that love Him’. But what ‘God’ and what ‘wonders’?  You only have to look around you to see the miracles that have
been wrought so far and in which we somehow seem to play an important role. If we would live up to our true nature, it probably would
take our breath away and we ourselves would shake our heads in disbelief of the wonders we’re endowed with and are potentially capable
of realizing. (15-05-2016)

Comments are closed.