BARENSWEEËN OF BLIJDE VERWACHTING?  

Een bekende uitspraak van Jezus is zijn voorspelling van de eindtijd en de vergelijking met een vrouw in barensnood; het lijden
kan alleen verzacht worden door de wetenschap dat alle pijn en moeite de uitkomst waard zullen zijn. Zo is het ook met de
bewust transcenderende mens naar een hogere vorm. De weg erheen is moeizaam maar ook een stimulans om door te zetten.
Toch is het niet duidelijk waarom dit een lijdensweg zou moeten zijn en men vraagt zich af of het ook anders kan. Een vergevorderd
mens op dit pad zou minder geraakt moeten worden dan een nieuweling, maar dit is niet altijd het geval. Als dit het lijden is waar
Jezus over spreekt en op zich neemt kan men zich daarbij wel een voorstelling maken, maar niet als het gekoppeld is aan ‘zonde’.
De mens is misschien ondoordacht en onwetend maar niet zondig van aard en hoeft niet met harde hand tot inzicht te komen.
Evenmin is de natuur schuldig aan tekortkomingen waarvoor het ‘gestraft’ zou moeten worden. De gang van de mens naar zijn
levenseinde op aarde zou vreugdevol moeten verlopen, in blijde verwachting van komende gebeurtenissen in plaats van met bange
voorgevoelens waarvoor ongemak voor lief wordt genomen. (BARENSWEEËN OF …; 16-04-2019)

 

 

S P I R T U A L   B A B E   

How  can we describe a ‘spiritual babe’? The Gita formulates it as follows: in 14/3,4 we read:” The eternal cosmos is My womb, in
which I plant the seed, from which all beings are born, . . . “, and: “. . . it is the Spirit itself that conceives, and I am their father.”
This seems to promise a spiritual birth besides a prior natural one; or, to put it in Christian vernacular: it is the second birth which
is meant. In truth it is consciousness expanding to a new degree of Beingness, which is fed on sacrifice and renunciation. In order
to deliver a healthy full term ‘child’, one has to keep practising these latter two conditions.  (25-09-2018)

Comments are closed.