BUITENAARDS LEVEN

Buitenaards leven is iets waar weinig van bekend is bij de tegenwoordige aardebewoner. De wetenschap staat soms voor raadsels
waar zij geen greep op heeft en de hypotheses zijn legio. Er zijn bewijzen van kosmische contacten door middel van petro-glyphen
uit de oudheid die ondersteund worden door mythische verhalen en archeologische vondsten, zoals beenderen van een reusachtig
mensenras die zijn gevonden. Alles wijst erop dat de menselijke soort meerdere mutaties heeft ondergaan en er is geen reden om
aan te nemen dat die ontwikkeling zou zijn afgelopen. Het zou een andere zienswijze geven op de progressieve lineaire evolutie
theorie van Darwin waar nu van wordt uitgegaan, maar de basis verandering van een soort blijft bestaan. Het is aannemelijk dat
daarmee ook het verhaal van de schepping wordt aangepast van een eenmalig gebeuren tot een oneindige sage van fascinerende
omvang. Wat onveranderd blijft is de transcendentie van stoffelijk bewustzijn naar kennis van een immateriĆ«le Volmaakte
Intelligentie, die de Oorsprong is van het eeuwig Zijnde. (BUITENAARDS LEVEN; 28-12-2020)

 

 

V I R T U A L   R E A L T Y

Can the interest in virtual reality and holograms be traced back to redefining human existence as an illusion or maya? Or else as
a delusional image of an illusion? Which is fantasy, what is real? If Reality cannot be counterfeited and remains invisible, multiple
suggestions abound. I experienced myself once cosmically as an organ sound, much to my surprise. I would have identified rather
with a flute or a string instrument like the cello, but it was definitely the deep sonorous sound of an organ, activated by the regulated
movement of wind blowing through its pipes. This brings me to a project of the musician and composer Ms. de Marez Ooyens, who
designed bamboo reeds to produce the natural sound of air. In effect our mind translates these auditive wavelengths as music and
even the planets are attributed with individual cosmic audible emanations. Are we fooling ourselves or are we being fooled?  At least
and at last we are being weaned from one specific interpretation of our identity as ‘real’. By accepting various possibilities we have a
choice and an incentive for further investigation. (09-01-2021)

Comments are closed.