Buitenaards leven is iets waar weinig van bekend is bij de tegenwoordige aardebewoner. De wetenschap staat soms
voor raadsels waar zij geen greep op heeft en de hypotheses zijn legio. Er zijn bewijzen van kosmische contacten door
middel van petro-glyphen uit de oudheid die ondersteund worden door mythische verhalen en archeologische vondsten,
zoals beenderen van een reusachtig mensenras die zijn gevonden. Alles wijst erop dat de menselijke soort meerdere
mutaties heeft ondergaan en er is geen reden om aan te nemen dat die ontwikkeling zou zijn afgelopen. Het zou een
andere zienswijze geven op de progressieve lineaire evolutie theorie van Darwin waar nu van wordt uitgegaan, maar de
basis verandering van een soort blijft bestaan. Het is aannemelijk dat daarmee ook het verhaal van de schepping wordt 
aangepast van een eenmalig gebeuren tot een oneindige sage van fascinerende omvang. Wat onveranderd blijft is de 
transcendentie van stoffelijk bewustzijn naar kennis van een immateriële Volmaakte Intelligentie, die de Oorsprong is van
het eeuwig Zijnde. (BUITENAARDS LEVEN; 28-12-2020)

 

V I R T U A L   R E A L T Y

Can the interest in virtual reality and holograms be traced back to redefining human existence as
an illusion or maya? Or else as a delusional image of an illusion? Which is fantasy, what is real?
If Reality cannot be counterfeited and remains invisible, multiple suggestions abound. I experienced
myself once cosmically as an organ sound, much to my surprise. I would have identified rather with a
flute or a string instrument like the cello, but it was definitely the deep sonorous sound of an organ,
activated by the regulated movement of wind blowing through its pipes. This brings me to a project of
the musician and composer Ms. de Marez Ooyens, who designed bamboo reeds to produce the natural
sound of air. In effect our mind translates these auditive wavelengths as music and even the planets are
attributed with individual cosmic audible emanations. Are we fooling ourselves or are we being fooled? 
At least and at last we are being weaned from one specific interpretation of our identity as ‘real’. By
accepting various possibilities we have a choice and an incentive for further investigation. (09-01-2021)