ZWANENZANG – of : ‘Ode aan de dankbaarheid’

Ik ben dankbaar voor mijn lichaam dat mij al deze jaren goed heeft gediend;ik ben dankbaar voor mijn geest, die mij niet in de steek gelaten heeft;ik ben dankbaar voor het Leven dat mijn ogen geopend heeft voor het Zelf. Ik ben dankbaar voor zonneschijn die mijn pad...

LICHT LICHAAM

Hoe kan men zich dit op deze dimensie voorstellen? Een verschijning die zich manifesteert als iets wat men hier ‘licht’ noemt.Verlichting betekent ‘licht’ worden, ook in letterlijke zin zoals een damp of gasachtige substantie. Ik stel mij voor dat mijnzintuigen intact...

GOD IN MIJN GEDACHTEN

‘I K  B E N  E E N  G O D  I N  H E T  D I E P S T  V A N  M I J N  G E D A C H T E N’. . . Deze uitspraak van Willem Kloos is mij uit het hart gegrepen; het is de mens zelf die afstand schept tussen zichzelf en zijn beeld-van-God. Noodgedwongen leeft de mens met een...

EEN HOGERE MACHT

IS DE BEHOEFTE OM ZICH TOT EEN HOGERE MACHT TE RICHTEN EEN KINDERLIJKE BEHOEFTE? Als kind waren wij afhankelijk van onze verzorgers; werd dit Vader/Moeder complex overgedragen op een ‘onzichtbare god’? Is deze God daarom een fictie die naar het land der fabelen kan...

BUITENAARDS LEVEN

Buitenaards leven is iets waar weinig van bekend is bij de tegenwoordige aardebewoner. De wetenschap staat soms voor raadsels waar zij geen greep op heeft en de hypotheses zijn legio. Er zijn bewijzen van kosmische contacten door middel van petro-glyphen uit de...

M A N D O R L A

Met een mandorla wordt de elipsvormige lichtkrans bedoeld die het menselijk lichaam omgeeft. Een helderziende kan de aura waarnemen van subjecten die aan stemmingswisselingen onderhevig zijn en corresponderende kleur schakeringen vertonen. In het algemeen schijnt het...