LUMEN DEI LUMINE

Christus wordt het ‘Licht der Lichten’ genoemd en het voorbeeld voor elke ziel afzonderlijk. Waar alleen licht is is zelfs de gedachte aan duisternis afwezig; in gewone spreektermen zegt men met duisternis impliciet licht als tegenstelling. Hier is ook geen sprake...

PUUR BEWUSTZIJN

Was het de Geest die zich van zichzelf bewust wilde worden door middel van zijn activiteit als Schepper? Men kan zich de Geest voorstellen als een eeuwige Aanwezigheid, maar geen God die het besluit neemt om een wereld te scheppen met afstammelingen die op hem lijken,...

HET ONTSTAAN VAN HET UNIVERSUM: TOEVAL OF NIET?

Wat in onze ogen ‘toeval’ lijkt, is in werkelijkheid misschien een wetmatigheid waarop wij geen zicht hebben en schaart ons onvermogen dit onder ‘toeval’,  in plaats van het aannemen van een super Intelligentie. Wat eens voor ons chaos leek, bleek tenslotte ook zeer...

CHINESE NACHTEGAAL

Wat het sprookje van de Chinese nachtegaal (C. Andersen) ons te zeggen heeft is belangrijk: er wordt aangetoond dat een kunstig door mensen gemaakt technisch vogeltje niet kan wedijveren met de als model dienende, levende nachtegaal. De mens staat bekend om zijn...

H U M O R

Humor is essentieel in het leven dat door Shri Krishna als het ‘speelveld van de Heer’ wordt beschouwd. Als we daarin meegaan zijn wij de spelers en hoeven niet steeds zo ernstig te zijn alsof ons leven in de waagschaal ligt al is dit soms letterlijk het geval. Iemand...

Z W A R T   L I C H T

Het ‘zwarte licht’ is een vorm van licht voorbij het zichtbare (ver)schijnsel. Al vroeg hebben mystici aangegeven dat voor een zintuigelijk kijkend mens het geestelijk licht ‘zwart’ of duister is; zou er een verband bestaan met ‘zwarte gaten’? Het lijkt niet...