LUMEN DEI LUMINE

Christus wordt het ‘Licht der Lichten’ genoemd en het voorbeeld voor elke ziel afzonderlijk. Waar alleen licht is is zelfs de gedachte
aan duisternis afwezig; in gewone spreektermen zegt men met duisternis impliciet licht als tegenstelling. Hier is ook geen sprake
van schaduwbeelden en de materie schijnt opgelost en er is alleen verschil in intensiteit en reikwijdte van de lichtbron. In het ons
bekende universum schijnt geen licht in de gebruikelijke zin en maakt onze planeet daarop een uitzondering; zou dat een aanwijzing
zijn naar de functie van de door mensen bewoonde aarde en haar opdracht als ‘lichtend voorbeeld’? Hoe ver ook verwijderd van dit
ideaal het is niet onmogelijk dat de aarde geologisch en historisch gezien in de betekenis van ‘de ster van Bethlehem’, aan het
firmament is verschenen! (LUMEN DEI LUMINE; 27-12-2018)

 

Christus

 

L U M I N O U S   C O N S C I O U S N E S S

What can be said of the luminous consciousness of the Self? It is Witness and Lord and self illuminous, like a candle which does
not flicker. It replaces earlier light from different sources, turning objects visible who now also seem to consist of a luminous
substance, varying in intensity. Properly speaking it is not analogous to the word ‘light’ and its general understanding. It is rather
Pure Awareness without accompanying physical phenomena, pure Being-ness without thought, a steady consciousness without
waver or absence, an uninterrupted constant Being-ness. One cannot speak of dark or light, for it has an atmosphere of its own,
perhaps waiting in the ‘Ante-Chamber’ to be ignited by Ananda, or Bliss Eternal. (23-01-2018)

Comments are closed.