IS DE BEHOEFTE OM ZICH TOT EEN HOGERE MACHT TE RICHTEN EEN KINDERLIJKE BEHOEFTE?

Als kind waren wij afhankelijk van onze verzorgers; werd dit Vader/Moeder complex overgedragen op een
‘onzichtbare god’? Is deze God daarom een fictie die naar het land der fabelen kan worden verwezen? Jezus zegt
‘u niet verweesd achter te laten’; de Heilige Geest (the Spirit) zal u beschermen. Zijn wij het woonhuis van deze
Heilige Geest, of zijn wij het slachtoffer van een waanvoorstelling? Is de ’Heilige Geest’ een bewustwording van onze
onsterfelijke ziel of een ‘wishful thinking’? Wij zouden niet op het idee kunnen komen als het niet zou bestaan; wat nu
nog een droom is wordt later werkelijkheid. Ook daarin verschillen wij van dieren waarvan we mogen aannemen dat zij
geen voorstellingsvermogen hebben. Als wij een ‘huis’ zijn van de Spirit die zichzelf bewust moet worden, dan rust het
vermogen tot overleven (binnen) in ons. Onze ‘persoon’ is daarvan een tijdelijke uitdrukking. Handenwringend smeken
naar een god buiten ons heeft weinig zin. We zullen ons rekenschap moeten geven van de Macht die in ons woont en de
daarbij horende verantwoordelijkheid. Blijft de vraag: wie is deze ‘grootmacht’ en in welke verhouding staat die tot de
Al-macht? ( Brahman / Parabrahman?) Dus toch: ‘kinderen van de Vader’? (EEN HOGERE MACHT; 28-10-2015)

 

G O D   O R   C R E A T I V E   P R I N C I P L E

Another word for God could be ‘Creative Principle’ and his creation of mankind
would be called ‘Consciousness’. Over time man would become aware of his Maker,
becoming Its/His Consciousness as it were, a reflection of the Image expressed in
matter. Although the two are One, they are also different for there could be no reflection
without the Original. It is an amazing thought to be a mirrored image and yet in a spiritual
sense of the same substance; no doubt at a future date the two will amalgamate. At this
stage of development there is a deep feeling of gratitude towards a Creative Principle who, like Narcissus fell in love with his own image,
with this difference that the Creative Principle keeps diligently watch and does not disintegrate upon withdrawal. (04-09-2019)