EEN HOGERE MACHT

IS DE BEHOEFTE OM ZICH TOT EEN HOGERE MACHT TE RICHTEN EEN KINDERLIJKE BEHOEFTE?

Als kind waren wij afhankelijk van onze verzorgers; werd dit Vader/Moeder complex overgedragen op een ‘onzichtbare god’?
Is deze God daarom een fictie die naar het land der fabelen kan worden verwezen? Jezus zegt ‘u niet verweesd achter te laten’;
de Heilige Geest (the Spirit) zal u beschermen. Zijn wij het woonhuis van deze Heilige Geest, of zijn wij het slachtoffer van een
waanvoorstelling? Is de ’Heilige Geest’ een bewustwording van onze onsterfelijke ziel of een ‘wishful thinking’? Wij zouden niet
op het idee kunnen komen als het niet zou bestaan; wat nu nog een droom is wordt later werkelijkheid. Ook daarin verschillen
wij van dieren waarvan we mogen aannemen dat zij geen voorstellingsvermogen hebben. Als wij een ‘huis’ zijn van de Spirit die
zichzelf bewust moet worden, dan rust het vermogen tot overleven (binnen) in ons. Onze ‘persoon’ is daarvan een tijdelijke
uitdrukking. Handenwringend smeken naar een god buiten ons heeft weinig zin. We zullen ons rekenschap moeten geven van de
Macht die in ons woont en de daarbij horende verantwoordelijkheid. Blijft de vraag: wie is deze ‘grootmacht’ en in welke verhouding
staat die tot de Al-macht? ( Brahman / Parabrahman?) Dus toch: ‘kinderen van de Vader’? (EEN HOGERE MACHT; 28-10-2015)

 

 

G O D   O R   C R E A T I V E   P R I N C I P L E

Another word for God could be ‘Creative Principle’ and his creation of mankind would be called ‘Consciousness’. Over time man
would become aware of his Maker, becoming Its/His Consciousness as it were, a reflection of the Image expressed in matter.
Although the two are One, they are also different for there could be no reflection without the Original. It is an amazing thought to
be a mirrored image and yet in a spiritual sense of the same substance; no doubt at a future date the two will amalgamate. At this
stage of development there is a deep feeling of gratitude towards a Creative Principle who, like Narcissus fell in love with his own
image, with this difference that the Creative Principle keeps diligently watch and does not disintegrate upon withdrawal.
(04-09-2019)  

Comments are closed.