GOD IN MIJN GEDACHTEN

‘I K  B E N  E E N  G O D  I N  H E T  D I E P S T  V A N  M I J N  G E D A C H T E N’. . .

Deze uitspraak van Willem Kloos is mij uit het hart gegrepen; het is de mens zelf die afstand schept tussen zichzelf en zijn beeld-van-God.
Noodgedwongen leeft de mens met een evoluerend subjectief Godsbeeld, totdat het besef doordringt dat dàt het enige is wat hij ooit over
God te weten kan komen, namelijk datgene wat hem in zijn bewustzijn wordt onthuld. De visioenen van de heilig verklaarden, het optreden
van Jezus, zijn demonstraties om de mens tot het inzicht te brengen dat hij een geestelijk wezen is dat in het leven is geroepen om zijn
ware aard, ’God’, te leren kennen. Niet alleen is God Arjuna in het wereldbeeld van de Hindoes, maar omgekeerd is Arjuna Shri Krishna in
een stadium van ontwikkeling. Dit besef is geen hoogmoed maar erkenning van de Eeuwige Almacht, die de mens heeft voorbestemd om
het ‘Koninkrijk’ met Hem te delen op voet van gelijkwaardigheid. (04-06-2017)
 

 
IM P E R S O N A L   G O D    

When the concept of God is no longer associated with an individual like Krishna, Jesus or Allah, we are left with the impersonal Spirit.
Presumably this is an aspect of God or the Trinity – Father, Son, Holy Spirit – , but the only acceptable one for someone who has passed
through the conventional channels. Even so it is hard to relate to an ever present but invisible ‘Friend’, who happens to be the very core of
one’s existence. Still it is the best way and perhaps the only one to divulge the permanent companionship of the everlasting God-Almighty.
This is true for all of Creation, the outer appearances being just a cover-up for the One-and- Only. All our checking up of so-called ‘material
evidence’ will lead to the same conclusion: the outer appearance is a temporary show of its inner life, brought into visibility by projection.
Somehow there must be another scenario of cosmological proportions which makes sense of this colossal and enduring theater, responsible
for so much heart-ache and enjoyment too. Making people believe in a separate existence away from their true Self is heart rending and
asks for immediate healing. Nevertheless it will probably take at least one life time to reach this outcome. (02-02-2021)

Comments are closed.