G O D M E N S

Als de Geestelijke Gedaante is volgroeid wordt de lichamelijke verschijning afgelegd. Het zintuiglijke lichaam is ook een 
uitdrukking van de Geest, maar niet de Geest Zelf. Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat de Geest geen lichaam heeft in de stof zoals 
wij gewend zijn te benoemen; vandaar het vermijden van het woord lichaam in verband met Geest, wat tot verwarring kan leiden. 
Geest heeft geen lichaam maar is aanwezig in alle lichamen op het materiële vlak. Deze Aanwezigheid – of dit Bewustzijn – bepaalt 
de verschijningsvorm van genoemde Geest in alle gradaties, van nauwelijks bewust of onbewust naar zelfbewust, naar bewustzijn 
van en individuele identificatie met het Zelf. (Godmens; 11-09-2017)

 

 

T H E  ( E Y E ) ‘I’  T H A T  I  A M

The ‘I’ ( Eye) that I AM is singular, unattached, eternal , creative, permanent, compassionate, perfect, unchanging, changing -in-
appearance, unconditional, unimaginable, un-manifest, unborn. If the personal ‘I’ which I am presently experiencing is an
emanation of the ‘I’ as described above, nothing is impossible. Without limitations I can soar with the speed of thought in an
instant to far places, not hindered  by space or time.
My thoughts take me everywhere, communing with everyone I want to, creating what pleases me and, above all, give audience
to the still small voice telling me where to go and what to do for eternal good. Of course, no man is ‘a castle unto himself’, sharing
with others is a huge privilege. The personal ‘Eye’ is the Witness who registers without bias or blame and together they represent
the unique unit I AM for evermore. (09-01-2018)

Comments are closed.