Hoe kan men zich dit op deze dimensie voorstellen? Een verschijning die zich manifesteert als iets wat men hier ‘licht’ noemt.
Verlichting betekent ‘licht’ worden, ook in letterlijke zin zoals een damp of gasachtige substantie. Ik stel mij voor dat mijn
zintuigen intact zijn en functioneren zonder de noodzaak van organen; dit lichaam is PUUR BEWUSTZIJN en heeft geen voedsel
nodig om te functioneren. Er schijnen mensen te zijn die de omzetting van organische stof in energie voorbijgaan en rechtstreeks
toegang  hebben tot deze bron. Voedsel dient tot het in stand houden van de biologische mens met beperkte levensduur.
Ik geloof dat de essentie wordt geëxtraheerd uit een organisch lichaam en dat deze essentie bestaat uit een nevelachtige substantie
die wellicht een nieuwe vorm aanneemt. Hoe zou het zijn om zich te oefenen in het manifesteren van dit ‘licht-lichaam’?
(LICHT LICHAAM; 16-02-2017)

Bezoek Magadel Spiritual Art op Facebook

 

 

W E D D I N G   B E L L S

From afar like through a mist, wedding bells are heard. The fog envelops the sound in a misty cloud; can it be mistaken for
a ship’s horn in distress? Not so, for the pearly joyful chimes will rend asunder the caching veil. Slowly the bride responds,
a soul clad in radiant white, nearing the destiny for which she was kindled. Fully matured, she is ready to join in sacred matrimony
her eternal Consort. Perfume of sandalwood and orange-blossom mingle and colour the air with exquisite rainbows not seen on
earth. Is this a dream or reality come true? For sure the latter as the bride approaches with beguiling smile, her contours getting
more distinct while the wedding-bells break out in a joyous peal, matched by a brilliant Sun, casting aside the last shreds of the
shady clouds. (11-06-2018)