M A N D O R L A

Met een mandorla wordt de elipsvormige lichtkrans bedoeld die het menselijk lichaam omgeeft. Een helderziende kan de aura 
waarnemen van subjecten die aan stemmingswisselingen onderhevig zijn en corresponderende kleur schakeringen vertonen.
In het algemeen schijnt het om een lichtbron te gaan die warmte uitstraling vertaalt in caleidoscopisch gekleurd licht waarop
een mandorla een uitzondering vormt, door zijn associatie met geestelijk gevorderde persoonlijkheden. Misschien is deze
mysterieuze lichtbron het meest wezenlijke deel van een subject dat verdicht naarmate een lichaam verwijdert is van de bron
waaruit het voortkomt. In omgekeerde richting zou een stoffelijke substantie kunnen oplossen in een verschijning van licht,
hetgeen misschien gebeurde met de transformatie van Jezus op de berg Tabor. In principe zou men zijn ‘lichtgestalte’ moeten
kunnen ontmoeten en is dit de uitdrukking die wij tegemoet zien. Ons biologisch lichaam wordt achtergelaten en vervangen
door zijn licht gevende Bron. (MANDORLA; 21-12-2020)

 

 

H O L Y   H A L O

Since time immemorial images with a halo indicate sanctification of an individual. Rarely does one see a life-person with such
a glow around its head, although I had the occasion once with my mother. I am quite sure she herself was unaware of this event
and neither one of us spoke about it. Clairvoyants no doubt have abundant experience of this phenomenon which is not exceptional
as all bodies – including animals – exude warmth translated into light. Vegetation too is surrounded by a form of light, probably
dependent on their chemical composition. Stones and rocks are known to feel ‘warm’ or ‘cold’ at the touch which reveals their level
of aliveness on the scale of beingness. The main and most important conclusion is that no inorganic matter exists in the whole
universe which is teeming with life, even in the apparent most desolate areas. This is a hopeful sign for those of us who are raised
with the idea of death and decay, which is only an appearance of transformation taking place from one substance into another on
the natural plane. A transformation in consciousness is a different matter and associated with holiness. In that case an organism is
lifted into a different dimension, leaving a biological image behind in exchange of its invisible spiritual essence.  (22-12-2020)

Comments are closed.