M E N S D I E R

De mens is een diersoort met geestelijke aspiraties. Ons inlevingsvermogen stelt ons in staat tot het meebeleven van de dierlijke conditie,
al moet men ervoor waken niet in projectie te vervallen. In hoeverre de mens geëvolueerd is uit deze toestand is moeilijk te zeggen en
verschilt per individu als men ervan uitgaat dat er sprake is van biologische overeenkomst; dan ligt het ook voor de hand dat dieren in de
toekomst ‘mensen-in-spé’ zijn, wat een troostrijke gedachte is voor het lijden dat zij als soort ondergaan. In dat geval is de mens hen voor
gegaan, hetgeen een gedeeltelijke verklaring kan zijn voor zijn empathie met de schepping in het algemeen. Intussen is de mensheid niet
zo ver verwijderd van de dierlijke voorouder en bevindt hij zich wellicht nog ongeveer in de toestand van een grotbewoner vergeleken met
zijn toekomstige mogelijkheden. Als een nieuwe vorm van bewustzijn op grote schaal wordt bereikt in geestelijke zin, zal de mensheid zich
definitief losmaken van zijn dierlijke, zintuigelijk gebonden, afkomst.  (19-08-2019)

M I R A C L E   M A N    

The wonder of man lies in his royal lineage; unknown to him lies hidden within himself the largest miracle of all: for not only is he a ‘child of God’,
but truly God Himself. His ‘second birth’ reveals to him this stupendous truth, for parallel to God man is and always has been the awareness of God
as Himself. Although Perfection is completed, man is slow in his discovery by considering himself a separate unit evolving towards this insight,
which could not have happened without consent from ‘Above’. Therefore, man is both God and the awareness of Himself ‘created in His Likeness’,
developing for evermore the Perfect Image which was meant from the beginning of Self-Consciousness. (03-06-2019)   

Comments are closed.