Introductie overpeinzingen

Het doel van het openbaar maken van mijn ‘Overpeinzingen’ is om in tekst de ontwikkeling te laten zien over een aantal jaren na het afsluiten van mijn loopbaan als beeldend kunstenaar. In taal, afwisselend in Nederlands en Engels, worden uiteenlopende onderwerpen van algemeen belang behandelt waar de gemiddelde persoon in zijn leven mee te maken krijgt. Dat maakt de tekst een uniek document van weergave van gedachten over een periode van ongeveer vijftien jaar tot heden als toetssteen voor de geïnteresseerde lezer.

Introduction reflections

These ‘Reflections’ document the development of the thought process over a period of approximately fifteen years (until today), for the purpose of aiding the interested reader in his own research. When my career as a visual artist had been completed, I continued to express my thoughts in language, alternating Dutch (my native tongue) and English. It is my sincere wish that it will be a touch-stone for individual development of consciousness in general.

Klik hier om de map met alle overpeinzingen te downloaden /
Click here to download the folder with all reflections.