P A R T H E N O G E N E S E

De buiten gewone conceptie van Jezus staat waarschijnlijk niet op zichzelf;  mogelijk hebben we hier te maken met een traditie die
exceptionele figuren uit de geschiedenis achteraf deze goddelijke status meegaf, ter ondersteuning van het boven menselijke aspect
ervan. Tenslotte heet Pallas Athene ook uit het hoofd van Zeus geboren te zijn en Dionysus uit zijn dijbeen als ik me niet vergis.
De historische waarde is te verwaarlozen, maar in het geval van Jezus wordt hierdoor de tweede geboorte – uit de Geest – benadrukt.
Alleen in het evangelie van Lucas wordt melding gemaakt van de bijzondere gebeurtenis van de conceptie van Jezus, waarin door een
engel om medewerking van een aardse, sterfelijke vrouw wordt gevraagd; dit vindt aansluiting bij een profetie van een maagdelijke
geboorte uit het O.T. die in vervulling diende te gaan. Lucas heeft Maria waarschijnlijk nooit gekend en Johannes, die de moeder van
Jezus na Zijn dood bij zich in huis nam, rept hier met geen woord over. Als Zoon van God heeft Hij geen biologische interventie nodig,
maar wel de instemming van een geschikt vrouwelijk schepsel. Alleen zo kon de hereniging van God met de mens tot stand komen. 
(PARTHENOGENESE; 30-04-2017)

 

 

U L T I M A T E   E X P E R I E N C E     

All we will ever know about God is our own experience. No matter what other people have told us over the years, what counts in
the end is our individual uncommunicable unique experience. Our whole life has been an exercise in coming to this peak of
affirmation of our own endowed ability to realise our God-given power. It seems incongruous to pursue a God Who lives as us for
the time being and Who will continue to do so in subsequent spiritual adventures. Our relationship to the One and Only is of David
opposite Goliath  but nevertheless of the same substance, with a mission that can only come to fruition through a particular subject
in agreement. This was the case with Mary the mother of Jesus, who conceived according to Biblical history outside of human
intercourse and risked shame and ridicule. Whether or not this virgin birth  was related to parthenogenesis is not the issue, but her
acceptance of the role which was attributed to her from the beginning of time. In order to ensure a happy outcome God and man
must work together in order for the individual soul to achieve full realisation of his potential, which is nothing short of a miracle.
The importance of Faith lies in the belief  before manifestation. (14-07-2020)

Comments are closed.