PUUR BEWUSTZIJN

Was het de Geest die zich van zichzelf bewust wilde worden door middel van zijn activiteit als Schepper? Men kan zich de Geest
voorstellen als een eeuwige Aanwezigheid, maar geen God die het besluit neemt om een wereld te scheppen met afstammelingen
die op hem lijken, een materiele projectie van het Vader/Zoon model waarmee wij allen bekend zijn. Meerdere godsdiensten zijn
hierop gebaseerd met misschien als bekendste voorbeeld het Griekse veelgodendom, maar ook de mono cultuur is niet vrij van
menselijke interpretatie. De abstracte Geest komt al meer in de richting van Puur-Bewustzijn-zonder-interventie, maar het blijft
een heikele aangelegenheid. (PUUR BEWUSTZIJN; 25-01-2019)

 

 

P U R E   C O N S C I O U S N E S S     

In what way does pure consciousness distinguish itself from ordinary consciousness? Pure Consciousness is supposed to be
transcendental and its imagery not necessarily related to reality-as-we-know-it.  It rather has a tendency towards the abstract,
traditionally translated into mathematics and the fine arts. Although these expressions are relatively subtle, they still depend upon
material rendering. By its very nature Pure Consciousness cannot be caught into limited visible imagery as it represents the golden
fluidic nectar of the universe. It is present but invisible on account of its elusive character and can only be experienced as the
indescribable present ‘now’. It is the Self in optima forma, always available, moving between the mundane and its highest expression,
animating thought while at the same time staying separate from mental activity. Awareness of this self-consciousness is at the root of
the analysis of this phenomenon, where forgetting is as important as begetting. . . (20-06-2019)

Comments are closed.