ZWANENZANG – of : ‘Ode aan de dankbaarheid’

Ik ben dankbaar voor mijn lichaam dat mij al deze jaren goed heeft gediend;ik ben dankbaar voor mijn geest, die mij niet in de steek gelaten heeft;ik ben dankbaar voor het Leven dat mijn ogen geopend heeft voor het Zelf. Ik ben dankbaar voor zonneschijn die mijn pad...

LICHT LICHAAM

Hoe kan men zich dit op deze dimensie voorstellen? Een verschijning die zich manifesteert als iets wat men hier ‘licht’ noemt.Verlichting betekent ‘licht’ worden, ook in letterlijke zin zoals een damp of gasachtige substantie. Ik stel mij voor dat mijnzintuigen intact...

GOD IN MIJN GEDACHTEN

‘I K  B E N  E E N  G O D  I N  H E T  D I E P S T  V A N  M I J N  G E D A C H T E N’. . . Deze uitspraak van Willem Kloos is mij uit het hart gegrepen; het is de mens zelf die afstand schept tussen zichzelf en zijn beeld-van-God. Noodgedwongen leeft de mens met een...

EEN HOGERE MACHT

IS DE BEHOEFTE OM ZICH TOT EEN HOGERE MACHT TE RICHTEN EEN KINDERLIJKE BEHOEFTE? Als kind waren wij afhankelijk van onze verzorgers; werd dit Vader/Moeder complex overgedragen op een ‘onzichtbare god’? Is deze God daarom een fictie die naar het land der fabelen kan...

BUITENAARDS LEVEN

Buitenaards leven is iets waar weinig van bekend is bij de tegenwoordige aardebewoner. De wetenschap staat soms voor raadsels waar zij geen greep op heeft en de hypotheses zijn legio. Er zijn bewijzen van kosmische contacten door middel van petro-glyphen uit de...

M A N D O R L A

Met een mandorla wordt de elipsvormige lichtkrans bedoeld die het menselijk lichaam omgeeft. Een helderziende kan de aura waarnemen van subjecten die aan stemmingswisselingen onderhevig zijn en corresponderende kleur schakeringen vertonen. In het algemeen schijnt het...

LUMEN DEI LUMINE

Christus wordt het ‘Licht der Lichten’ genoemd en het voorbeeld voor elke ziel afzonderlijk. Waar alleen licht is is zelfs de gedachte aan duisternis afwezig; in gewone spreektermen zegt men met duisternis impliciet licht als tegenstelling. Hier is ook geen sprake...

PUUR BEWUSTZIJN

Was het de Geest die zich van zichzelf bewust wilde worden door middel van zijn activiteit als Schepper? Men kan zich de Geest voorstellen als een eeuwige Aanwezigheid, maar geen God die het besluit neemt om een wereld te scheppen met afstammelingen die op hem lijken,...

HET ONTSTAAN VAN HET UNIVERSUM: TOEVAL OF NIET?

Wat in onze ogen ‘toeval’ lijkt, is in werkelijkheid misschien een wetmatigheid waarop wij geen zicht hebben en schaart ons onvermogen dit onder ‘toeval’,  in plaats van het aannemen van een super Intelligentie. Wat eens voor ons chaos leek, bleek tenslotte ook zeer...

CHINESE NACHTEGAAL

Wat het sprookje van de Chinese nachtegaal (C. Andersen) ons te zeggen heeft is belangrijk: er wordt aangetoond dat een kunstig door mensen gemaakt technisch vogeltje niet kan wedijveren met de als model dienende, levende nachtegaal. De mens staat bekend om zijn...