H U M O R

Humor is essentieel in het leven dat door Shri Krishna als het ‘speelveld van de Heer’ wordt beschouwd. Als we daarin meegaan zijn wij de spelers en hoeven niet steeds zo ernstig te zijn alsof ons leven in de waagschaal ligt al is dit soms letterlijk het geval. Iemand...

Z W A R T   L I C H T

Het ‘zwarte licht’ is een vorm van licht voorbij het zichtbare (ver)schijnsel. Al vroeg hebben mystici aangegeven dat voor een zintuigelijk kijkend mens het geestelijk licht ‘zwart’ of duister is; zou er een verband bestaan met ‘zwarte gaten’? Het lijkt niet...

A P O C A L Y P S

De betekenis van het Griekse woord ‘Apocalyps’ is ‘onthulling’, zonder de beladen inhoud van het ‘einde der tijden’ die het Christelijk geloof er aan geeft.  In het ons overgeleverde visioen dat aan Johannes als banneling op Patmos wordt toegeschreven, is de...

P A R T H E N O G E N E S E

De buiten gewone conceptie van Jezus staat waarschijnlijk niet op zichzelf;  mogelijk hebben we hier te maken met een traditie die exceptionele figuren uit de geschiedenis achteraf deze goddelijke status meegaf, ter ondersteuning van het boven menselijke aspect ervan....

B A K E R M A T

De bakermat van elke godsdienst is de gewaarwording van lichamelijke sterfelijkheid en het menselijk verzet daartegen.Van geavanceerde rituelen tot primitieve handelingen zijn mensen bezig vanaf het ontstaan van dit besef om het te bezweren.De poignante vergelijking...

BARENSWEEËN OF BLIJDE VERWACHTING?  

Een bekende uitspraak van Jezus is zijn voorspelling van de eindtijd en de vergelijking met een vrouw in barensnood; het lijdenkan alleen verzacht worden door de wetenschap dat alle pijn en moeite de uitkomst waard zullen zijn. Zo is het ook met debewust...

G O D M E N S

Als de Geestelijke Gedaante is volgroeid wordt de lichamelijke verschijning afgelegd. Het zintuiglijke lichaam is ook een uitdrukking van de Geest, maar niet de Geest Zelf. Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat de Geest geen lichaam heeft in de stof zoals wij...

DE MAAKBARE MENS – of toch niet?

Volgens een futuristische filosofie is de mens in de toekomst maakbaar; dat wil zeggen onsterfelijk op het materiële vlak.Wat daarvan de voordelen moge zijn is onduidelijk, behalve dat de mens in staat zou zijn om zijn lichaam en psychologie tot volmaaktheid te...

VERREZEN LICHAAM

Volgens overlevering in het Nieuwe Testament zou Jezus na zijn lichamelijke dood in verschillende gedaanten zijn verschenen (denk aan de ‘tuinman’ bij het lege graf) en ook tijdens zijn leven op aarde een gedaantewisseling hebben ondergaan op de berg Tabor;opmerkelijk...